Виховна робота кафедри ґрунтується на засадах концепції гуманітарної освіти у вищій школі України та Концепції виховної роботи колективу Української медичної стоматологічної академії ухваленої на засіданні Вченої ради.

Виховна робота на кафедрі реалізується також через навчально-дослідну роботу студентів. Необхідною ланкою у вихованні студентів є залучення їх до студентської наукової групи та участь в предметних олімпіадах, що сприяє реалізації практичних навичок, формуванню у здобувачів наукового світогляду та культури особистості майбутніх медиків. 

Співробітники кафедри постійно є кураторами академічних груп студентів міжнародного факультету.

Відповідальна за виховну роботу на кафедрі − викладач Копанцева Л.М.